Naši studenti obhajovali své seminární práce.

Naši studenti obhajovali své seminární práce

19. 6. 2019

Ve dnech 6. a 7. června 2019 proběhly na Gymnáziu Česká obhajoby seminárních prací. Studenti třetích ročníků nám představili svá témata, na kterých pracovali několik měsíců. Řada z nich své práce obohatila i o zajímavé informace ze své badatelské činnosti, které získali díky realizovaným průzkumům. Pro některé z nich byl průběh obhajob možná zkouškou ohněm, neboť museli prezentovat své závěry před tak velkým obecenstvem a umět správně zareagovat na dotazy z komise či publika, přesto je to pro ně cenná zkušenost, kterou mohou zúročit u maturit a v následujícím studiu. Studenti nás v naprosté většině překvapili, jakým způsobem zpracovali a kvalitně presentovali svá témata, a proto si zaslouží naši velikou pochvalu.