Rámcový soupis exkurzí a dalších aktivit ve šk. roce 2019/2020

Geograficko-biologická exkurze do západních Čech s 2.E

7. 9. 2019

V přiloženém dokumentu naleznete rámcový soupis exkurzí a dalších aktivit na aktuální školní rok. Tento přehled bude  ještě zpřesňován podle dalších možností.

Nu a koho by zajímalo, kam se studenti gymnázia v České ulici vypravili třeba před 90 lety, nechť rozklikne 2. dokument níže (repro z výroční zprávy 1929/1930). Jak vidno, nejdále tehdy studenti se svými profesory cestovali do různých částí Šumavy.

Dokumenty