Sekunda na projektu ve Freyungu

14. 5. 2018
2013763.tmp

Dne 17.4. 2018 se zúčastnila sekunda celodenního projektu organizovaného Jihočeským krajem v bavorském Freyungu.

Informační centrum Dreimalig zajišťuje přeshraniční spolupráci třech sousedících regionů, jihozápadočeského, bavorského a hornorakouského. V letošním roce se zaměřili na práci s dětmi a vytvořili projekt „KInderakademie“, jehož nedílnou součástí se stala i sekunda našeho gymnázia.

V rámci projektu byly děti rozděleny do třech pracovních skupin.  V jedné pracovní skupině se děti učily vyrobit domácí nudle, na druhém stanovišti vytvářely dárkové balíčky, které budou na konci projektu naplněny regionálními výrobky z jižních  Čech a předány německým dětem, a  poslední skupinová práce byla zaměřena na tvorbu loga projektu.

Dopolední práce byla zakončena společným obědem, po kterém následovala návštěva farmy s alpakami. Zde se studenti dozvěděli zajímavé informace o chovu a původu alpak. Krotcí jedinci se nechali od našich studentů i pohladit a podrbat za ušima.

Celá akce se vydařila a my se těšíme na další spolupráci.