Ukázky z naší výuky na Dni kateder JČU

10. 5. 2019
20192FA.tmp

Ve čtvrtek 9.5. se na JČU univerzitě uskutečnila akce s názvem Den kateder. Této akce jsme se zúčastnili nejenom v roli posluchačů. Jelikož naše škola patří do prestižního programu Microsoft Showcase School, často využíváme ve výuce i mimo ni celou řadu moderních technologií. Ukázali jsme tak budoucím absolventům pedagogické fakulty, které technologie na škole aktivně používáme a jak by jim v jejich budoucím povolání mohly pomoci.

Nejprve jsme se zaměřili na programování v populární hře Minecraft. Naše studentka 2.A Eliška Pavlíčková všechny zúčastněné naučila, jak si naprogramovat vlastního agenta, aby automaticky sázel květiny. Dále jsme se podívali na aplikaci Teams, přes kterou na naší škole probíhá velká část komunikace, vytvořili jsme si elektronickou písemku ve Forms a začali psát poznámky do elektronických poznámkových sešitů OneNote.