Velký úspěch studentek 2.E

20. 2. 2019
201B077.tmp

V letošním školním roce se čtyři studentky třídy 2. E zapojily do náročné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích. V kategorii kolektiv obsadila dvojice Adéla Tycová a Zuzana Reitzová krásné druhé místo a Adéla Marcínová s Lenkou Kollarovou se umístily na místě třetím. Všem vítězkám gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy!

Téma pro podzimní sezónu (15.9. - 31.12. 2018) znělo: „Českobudějovické vily a jejich lidé“. Soutěž byla zaměřena na významné stavby, které ve městě vznikly na přelomu 19. a 20. století, i na osobnosti, které jsou s danými budovami spojeny. Soutěžící museli zjistit řadu podrobných informací a zároveň zdokumentovat i své bádání v terénu, což vyžadovalo značnou pečlivost a trpělivost.