Vítejte ve spirále času!

17. 1. 2019

Tak znělo „motto“ dějepisné expozice letošního Dne otevřených dveří. Pomyslnou spirálu tvořily chronologicky uspořádané projekty studentů z loňského a letošního školního roku věnující se tématům od pravěku po (letos jubilejní) rok 1989.

Pamětníci si mohli též zavzpomínat nad „retro-vitrínami“ s dobovými artefakty či jejich kopiemi na své dětství či mládí. Zhruba prvních 50 návštěvníků mohlo okusit tradičně oblíbené staroegyptské medové koláčky.

Děkuji všem, kteří svým dílem přispěli k pohodovému průběhu DOD v této expozici!

Pavlína Houšková