Výroba železa a oceli na vlastní oči

7. 3. 2018
201C63F.tmp

V únoru navštívili studenti druhých ročníků vyššího gymnázia ocelárnu Voestalpine Stahl v Linci. Při názorné prohlídce naučné expozice v ocelárně se seznámili se surovinami pro výrobu surového železa a následně oceli, s technologickým zařízením, výrobky a jejich dalším použitím. Při prohlídce vlastního rozsáhlého areálu studenti viděli koksárnu, skládky surovin, vysoké pece. Na jednu vysokou pec vyšli do prostoru výfučen a sledovali ve skutečnosti právě probíhající uzavíráni odpichového otvoru. Ve válcovně kolem nich svištěly do žluta rozžhavené velké pláty oceli, které díky válcům lisů zmenšovaly svou mocnost, zato délka neskutečně narůstala. Z prohlídkového autobusu pozorovali vylévání žhavé strusky do venkovního úložiště, manipulaci s pláty oceli i zpracované kotouče s 2 km navinutého ocelového plechu. Šlo o názorné doplnění učiva o železe a oceli v chemii.

V druhé části dne si studenti prohlédli a zkusili interaktivní expozice Muzea budoucnosti. V 3D kinosále se proletěli vesmírem a propojili učivo geografie a biologie.