Alumni září 2013

10. 9. 2013

Besedy – Tak jako každý rok i letos v září se shromáždí studenti Gymnázia Česká s absolventy, aby diskutovali o vysokoškolském studiu, jeho možnostech i jeho svízelných okamžicích, tentokráte se tak stane v pátek 20.9.2013.

Oproti minulým ročníkům  budou letošní besedy vypadat následovně:

1.      Velká společná beseda o studiu v zahraničí

Studium v zahraničí je jedinečnou z možností, jak si zpestřit své vysokoškolské studium a podpořit svůj vlastní výzkum na zahraničních univerzitách. Existuje ale mnoho způsobů, jak se na takové zahraniční univerzity dostat a úkolem absolventů Gymnázia bude tyto možnosti nastínit. Stejně tak jako se liší studium na školách v České republice se liší i studium v zahraničí v závislosti na studijním zaměření, zemi či konkrétní univerzitě. Přijďte si tedy poslechnout, jaké tyto rozdíly mohou být.

2.      Besedy rozdělené dle zaměření

Po skončení první části se studenti rozdělí do dvou skupin dle toho, o kterou univerzitu či obor mají zájem. Jedna část se bude zabývat obory humanitními a uměleckými, část druhá pak přírodovědními a technickými. Absolventi různých oborů a různých vysokých škol se pak zaměří na specifika svého studia v porovnání s ostatními a zároveň se bude snažit připravit studenty na přechod ze středoškolského vzdělávání.

A jelikož jde o besedy, doufáme, že budou posluchači zvídaví a osloví absolventy v případě jakýchkoli dotazů.

Alumni – sobota 21.9.2012

            V sobotu čeká všechny návštěvníky program od ranních do večerních hodin. V dopoledních hodinách se uskuteční tradiční fotbalový a volejbalový turnaj, na který se družstva hlásí předem na e-mailové adrese alumni.ceska@gmail.com

            Úderem dvanácté pak celou sešlost zahájí pan ředitel Mgr.Antonín Sekyrka. V programu se můžete těšit na kapely jako Swing Trio Avalon, The Opinion Unplugged, Budějičtí Troubelíni či Děti sumce. Dále se jako tradičně objeví i Sbor se Z, hudební duo Martina Švrčková a Terka Stupková. Divadelní představení si na alumni připraví Logicus Theatrális v tradičním prostředí „pod schody“.

Literární soutěž

Dokumenty