Erasmus+

Virtuální výstava projektových fotografií

29. 6. 2017

Ti, kteří se chtějí blíže seznámit s projektovou náplní a výstupy prací žáků všech tří partnerských škol, mohou navštívit naši virtuální výstavu. Ať se vám líbí!

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA PROJEKTOVÝCH FOTOGRAFIÍ

Posedmé v Haliči v projektu Erasmus+

14. 6. 2017

Na sklonku května se náš projektový tým v rámci vzdělávacího programu EU Erasmus+ vydal již posedmé do oblasti Haliče v jižním Polsku. V naší partnerské škole ZSE Gorlice jsme byli přítomni slavnostnímu zakončení dvouletého projektu. V přiložené fotogalerii je možno nahlédnout do míst, která jsme navštívili. V posledním červnovém týdnu se hostitelem polských a slovenských přátel stane naše gymnázium.

Gorlice 2017

Expedice na Slovensko v rámci projektu Erasmus+

21. 5. 2017

Předposlední expedice v rámci projektu Erasmus+ nás zavedla opět do slovenské Šariše. Společně s našimi polskými a slovenskými spolužáky a učiteli jsme navštívili historický Zborovský hrad, absolvovali plavbu na pltích na Dunajci a vše završila exkurze do skanzenu lidové kultury v Bardejovských kúpelích. Nyní nás na závěr dvouletého projektu čeká úplně poslední cesta do jihopolské Haliče.

Slovensko 2017

Exkurze do Osvětimi, Krakova a jihopolské Haliče

21. 4. 2017

V pořadí již šestá expedice projektu Erasmus+ po stopách českých padlých vojáků během bojů I. světové války nás zavedla opět na další místa jihopolské Haliče. Na vojenském hřbitově v Malastowě jsme uctili jejich památku uvázáním naší národní trikolory na všudypřítomné kříže s mnoha českými jmény. V dalších dnech jsme se přesunuli do města polských králů Krakova, zavítali jsme například do židovské části města Kazimierz, kde se natáčely některé ze scén slavného Spielbergova filmu Schindlerům seznam. Všichni z nás jsme však věděli, že poslední den projektového setkání s našimi spolužáky a učiteli z Polska a Slovenska bude nejtěžší. Vstupem do areálu bývalého nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim se zahalila naše mysl do tichého rozjímání a smutku. Těžko se vyjadřují pocity z tohoto místa, alespoň jednou za život by je měl vidět každý.

Osvětim, Krakov 2017

Čtvrtá expedice do slovenské Šariše a polské Haliče

23. 10. 2016

V rámci programu EU Erasmus+ podnikli ve dnech 7. - 13. 10. studenti naší školy v pořadí již čtvrtou expedici do východoslovenské Šariše a jihopolské Haliče. Součástí této exkurze byla tentokrát i cesta do Košic, kde jsme navštívili na místním centrálním hřbitově památník padlým vojákům Rudé armády při osvobozování města na sklonku II. světové války. V dalších dnech jsme mapovali památky ze světového dědictví UNESCO: kostel a židovský hřbitov v Bardějově, historicky unikátní dřevěné sakrální stavby v Kwietoni a Sekowe, uctili jsme rovněž památku padlých českých vojáků v bojích I. světové války, kteří odpočívají na řadě vojenských hřbitovů v haličských lesích v okolí polských Gorlic.

2016 Halič, Šariš

Naše další expedice po stopách bojů obou světových válek na slovensko-polském pomezí

2. 4. 2016

Před Velikonocemi se vrátili naši žáci z další expedice v jihopolské Haliči a slovenské Šariši. V těchto regionech probíhaly urputné boje I. i II. světové války a téměř všudypřítomné vojenské hřbitovy jsou němými svědky lidských tragédií, které obě války napáchaly. V rámci programu EU Erasmus+ jsme znovu navázali na naše putování po místech památných bojů po obou stranách slovensko-polské hranice, opět jsme měli možnost navštívit i některé dřevěné kostelíky a další sakrální architekturu, která je pod ochranou UNESCO. V přiložené fotogalerii můžete společně s námi nahlédnou do míst, kde si člověk znovu silně uvědomuje nesmyslnost válečných konfliktů.

Halič-Šariš 2016

Česká v jihopolské Haliči

20. 3. 2016

Jak jsme již dříve na našich stránkách uvedli, získalo naše gymnázium grant EU programu Erasmus + na dvouletý mezinárodní česko-polsko-slovenský projekt Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století pro mladého člověka. Při druhém projektovém setkání, jehož hostitelem byla polská ZSE Gorlice, jsme se zaměřili na lidovou architekturu a sakrální stavby v jihopolských haličských vesnicích. Impozantní dřevěné kostely, které jsou zde často pod ochranou UNESCO, vytvářely překrásné scenérie této krajiny a přímo vybízely k četným fotografickým i malířským impresím.

Halič 2016

Nový mezinárodní projekt na České

9. 1. 2016

Naše gymnázium získalo grant EU programu Erasmus + na dvouletý mezinárodní česko – polsko – slovenský projekt Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století pro mladého člověka Cílem spolupráce je přiblížit žákům středních škol klíčové historické a politické události, které ovlivnily vývoj Evropy i světa ve 20. století a podnítit u nich zájem o dějiny 1. a 2. světové války a holocaustu.

Erasmus+

Nový mezinárodní projekt

7. 1. 2013

Programovou radou Česko – polského fóra bylo naše gymnázium vybrané z 89 žadatelů mezi 14 subjektů (a jedinou střední školu v ČR) pro grantovou podporu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Naše škola tak bude realizovat v tomto roce mezinárodní česko – polský projekt Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století pro mladého člověka.

Foto z předchozího projektu Zmizelé a nalézané osudy. Autor: Michal Siroň