Nový mezinárodní projekt na České

Erasmus+

9. 1. 2016

Naše gymnázium získalo grant EU programu Erasmus + na dvouletý mezinárodní česko – polsko – slovenský projekt Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století pro mladého člověka

Cílem spolupráce je přiblížit žákům středních škol klíčové historické a politické události, které ovlivnily vývoj Evropy i světa ve 20. století a podnítit u nich zájem o dějiny 1. a 2. světové války a holocaustu.

Hlavní náplní projektu je realizovat společně s polskou partnerskou školou ZSE Gorlice a slovenskou SPŠ Bardejov odborné exkurze na vybraná místa související s historií světových válek (bývalá bojiště, vojenské hřbitovy a památníky přibližující historii bojů během 1. světové války v jihopolské Gorlici a jejím okolí, návštěva koncentračního tábora v Osvětimi a v Březince, bojiště na polsko – slovenském pomezí (především tzv. karpatsko – dukelská oblast) a následné zpracování a vyhodnocení získaných poznatků a podnětů.  Dalším z cílů projektu je žákům představit regiony, které v rámci EU stojí spíše na okraji turistického zájmu, zvýšit povědomí o nich a vést je k respektu k odkazu našich předků.

 

Při prvním projektovém setkání, uskutečněném ve dnech 21. - 27. 11, jehož hostitelem bylo naše gymnázium, jsme společně se slovenskými a polskými partnery sledovali stopy židovské kultury v Českých Budějovicích a v Hluboké/Vlt., v dalších dnech nechyběla exkurze do Českého Krumlova a celý pobyt našich zahraničních partnerů vrcholil návštěvou Prahy. Nyní čeká naše studenty cesta do jihopolské Haliče, kde navštíví památná místa bojů I. světové války a vojenské hřbitovy, kde je pohřbeno velké množství českých vojáků, kteří bojovali v tzv. Světové válce.