Nový mezinárodní projekt

Foto z předchozího projektu Zmizelé a nalézané osudy. Autor: Michal Siroň

7. 1. 2013

Programovou radou Česko – polského fóra bylo naše gymnázium vybrané z 89 žadatelů mezi 14 subjektů (a jedinou střední školu v ČR) pro grantovou podporu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Naše škola tak bude realizovat v tomto roce mezinárodní česko – polský projekt Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století pro mladého člověka.

Ten volně navazuje na předchozí projekt Zmizelé a nalézané osudy, který je po výstavách v Polsku, na Slovensku a v ČR představen v tomto roce v Národním památníku Lidice.

Studenti budou pod vedením svých vyučujících pracovat na projektových okruzích, které se zaměřují na tematiku I. a II. světové války v jihočeském regionu a v jihopolské Haliči, na pohnutou historii zničení českobudějovické synagogy v roce 1942, pátrání po stopách nacistického zločince Adolfa Eichmanna v Českých Budějovicích apod.

Výsledky práce na projektu představí studenti gymnázia v roce 2014 u příležitosti připomenutí transportu AkB jihočeských Židů, který byl vypraven v dubnu 1942 z českobudějovického nádraží a jehož oběti nakonec končily v nacistických vyhlazovacích táborech v Polsku.

Na projektu bude s naším gymnáziem spolupracovat i známý český fotograf Michal Siroň, autor řady odborných publikací a nositel titulu Mistr cechu fotografického ČR.

Antonín Sekyrka