Formuláře ke stažení

 1. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (.docx)

  Žádost podává žák, který má být ze zdravotních důvodů (na základě posudku lékaře) uvolněn z výuky tělesné výchovy. Žádost se podává na pololetí nebo na celý školní rok.

 2. Žádost o uvolnění z vyučování - předčasné (.docx)
 3. Žádost o uvolnění z vyučování - na jeden den (.docx)
 4. Žádost o uvolnění z vyučování - na více dní (.docx)
 5. Úprava vzdělávacího plánu (ÚVP) (.docx)
 6. Žádost o opakování ročníku (.docx)
 7. Žádost o přerušení vzdělávání (.docx)
 8. Plná moc pro mimoškolní akce (.docx)
 9. Hodnocení v náhradním termínu (.docx)
 10. Směrnice pro organizaci povinně volitelných předmětů
 11. Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu (.docx)
 12. Žádost o přestup do jiné střední školy (.docx)  

  Žádost podává žadatel, který je dosud žákem jiné školy a chce se stát žákem naší školy. Podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.

 13. Žádost o vydání duplikátu ZÁVĚREČNÉHO, MATURITNÍHO vysvědčení (.docx)
 14. Žádost o vydání duplikátu ROČNÍKOVÉHO vysvědčení (.docx)
 15. Žádost o změnu oboru (.docx)