Den otevřených dveří videa, prezentace
Den otevřených dveří videa, prezentace
Den otevřených dveří videa, prezentace
Koronavirus-informace k výuce 2020/2021
Koronavirus-informace k výuce 2020/2021

Přijímací zk. NANEČISTO 23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.
Přijímací zk. NANEČISTO 23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.
Přijímací zk. NANEČISTO 23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.

Formuláře ke stažení

 1. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (.docx)

  Žádost podává žák, který má být ze zdravotních důvodů (na základě posudku lékaře) uvolněn z výuky tělesné výchovy. Žádost se podává na pololetí nebo na celý školní rok.

 2. Žádost o uvolnění z vyučování - předčasné (.docx)
 3. Žádost o uvolnění z vyučování - na jeden den (.docx)
 4. Žádost o uvolnění z vyučování - na více dní (.docx)
 5. Úprava vzdělávacího plánu (ÚVP) (.docx)
 6. Žádost o opakování ročníku (.docx)
 7. Žádost o přerušení vzdělávání (.docx)
 8. Plná moc pro mimoškolní akce (.docx)
 9. Hodnocení v náhradním termínu (.docx)
 10. Směrnice pro organizaci povinně volitelných předmětů
 11. Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu (.docx)
 12. Žádost o přestup do jiné střední školy (.docx)  

  Žádost podává žadatel, který je dosud žákem jiné školy a chce se stát žákem naší školy. Podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.

 13. Žádost o vydání duplikátu ROČNÍKOVÉHO vysvědčení (.docx)
 14. Žádost o vydání duplikátu MATURITNÍHO vysvědčení (.docx)