Gymnázium v České ulici slavilo 110. výročí svého založení!

3. 11. 2013

Pátek 25. října 2013 se mnohým občanům našeho města jevil jako obyčejný pracovní den. To ale neplatilo pro zaměstnance a studenty našeho gymnázia. Vyvrcholil tak několikaměsíční maraton pečlivých příprav, který přinesl své plody. Ovšem nepředbíhejme.

Úderem desáté hodiny pan ředitel Antonín Sekyrka slavnostně zahájil v tělocvičně školy oslavy 110. výročí založení našeho gymnázia. Ve své úvodní řeči přivítal hosty z Čech, Německa a Rakouska a připomněl, že nejvýznamnějšími aktéry tehdejší slavnosti byli hejtman, starosta města a biskup. Proto i dnes byl pozván tento trojlístek významných hostů jako paralela mezi tehdejší a dnešní slavností, a to jmenovitě: hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, primátor města České Budějovice Juraj Thoma a světící biskup Mons. Pavel Posád. Naše pozvání přijal také pražský biskup Církve československé husitské doc. Dr. David Tonzar, absolvent našeho gymnázia. Poté pan ředitel předal slovo hejtmanu Jihočeského kraje J. Zimolovi, který pozdravil všechny hosty. Dále k přítomným promluvil pan biskup Pavel Posád, který se zároveň ujal slavnostního vysvěcení gymnázia ve stejném duchu, jako tomu bylo před sto deseti lety. Dopolední program byl zaměřen na historii, proměny a současné směřování gymnázia. Těsně před polednem se všichni zúčastnění hosté přesunuli před tělocvičnu, kde uskutečnil radní pro školství Dr. Tomeš Vytiska slavnostní výkop míče na zrenovovaném hřišti. Následně jsme se přemístili do budovy školy, abychom se v přízemí zaposlouchali do českoněmecké recitace Schillerovy Ódy na radost. Návštěvníci pak měli možnost prohlédnout si nově vymalované secesní schodiště s bystami básníků Homéra a F. Schillera. Dále si hosté vybírali z nabídky programu podle svého zájmu. Ti technicky zaměření navštívili třídy s roboty nebo novou učebnu fyziky vybavenou také tablety. Ostatní si prohlédli třídy, kde se vyučují jazyky, biologie a chemie. Paralelně se uskutečňovaly presentace českoněmeckých projektů, kde naši a němečtí studenti odpovídali na otázky návštěvníků. V odpoledních hodinách se mnozí zúčastnili slavnostního otevření nové učebny fyziky, jejímž patronem se stal díky svému odbornému dohledu během prázdnin prof. František Landa. Nebylo to naposled, kdy došlo k přestřižení slavnostní pásky významnými hosty. Zmiňme např. otevření galerie historického vývoje našeho gymnázia v chodbě u kanceláře školy, která zde zůstane jako trvalá expozice.

Program byl skutečně nabitý, ale nikoliv únavný. Vždyť několik tříd určených k občerstvení, coffee bar či secesní kavárna nabízely návštěvníkům posezení a odpočinek v milém prostředí. Právě v secesní kavárně jsme mohli ochutnat řadu sladkostí a pamlsků z cukrářských dílen učitelek, maminek našich studentů i samotných studentek. Příjemnou atmosféru navozovaly obsluhující studentky v dobových kostýmech či vkusně vyzdobené okolí malůvkami, plakáty a nabídkovými listy nebo hudební kulisa přenášející nás do časů minulých. V těchto místech jsme též dorovnávali svůj případný energetický deficit a zbavovali se momentální podvýživy způsobené usilovnou prací na přípravách oslav. Ale pokračujme dál. V půl třetí se zaplnilo schodiště a přilehlé chodby, neboť dalším bodem programu byla módní přehlídka ve zmíněných kostýmech. Diváci tak mohli zhlédnout na padesát stylových kostýmů. Tato přehlídka sklidila veliký ohlas.  Oslavy v prostorách školy trvaly až do 17h.Kdo však nebyl dostatečně syt, mohl v jedné ze dvou tříd v přízemí jít k volbám, jelikož naše škola bývá v době voleb pravidelně volebním okrskem. To hlavní však mělo teprve přijít.  Celodenní program byl korunován večerním koncertem, na kterém účinkoval náš a pasovský školní sbor. Nadšení bylo tak veliké, že oba sbory byly při závěrečném společném vystoupení odměněny bouřlivým potleskem stojících diváků.

Průběh oslav se skutečně vydařil, což čišelo z tváří návštěvníků, ale zejména z jejich osobních hodnocení. Proto je nutné vyslovit několik díků, a nebude se jednat o krátký výčet. Poděkování patří jistě panu řediteli za veliké úsilí vynaložené při hledání a zpracování historických údajů spjatých s naším gymnáziem. Dále je nutné poděkovat panu zástupci za celkovou organizaci oslav, kolegům za výzdobu, nástěnky, spolupráci na programu a různých soutěžích, profesoru Krejčímu za usilovnou práci na almanachu, kolegyni Pitrunové za skvělé vystoupení sboru i jednotlivců a koordinaci s pasovským sborem, zástupcům města, kraje, odboru školství, jihočeské univerzity a poslanecké sněmovny, technickému personálu, dobrovolníkům z řad obětavých studentů, absolventů a jejich rodičů, německým přátelům a absolventům školy z dob, kdy byla ještě německým gymnáziem, tlumočníkům, německému velvyslanci, sponzorům, řediteli, kolegům a studentům partnerského gymnázia v Pasově, hercům účinkujícím v několika představeních ztvárňující střípky historie naší školy, velký dík patří v neposlední řadě také zvukařům, fotografům, kameramanům, agentuře Kultur Kontakt za zapůjčení kostýmů a všem návštěvníkům, ale také kapsářům, že tento den zůstali doma a nenarušili naše oslavy.

Co lze ještě dodat? Krásný podzimní den, který nehrál jen barvami listů stromů zbarvených do nenapodobitelných odstínů a který se nehemžil pouze vůněmi sklízených plodů a tlejícího listí, ale navíc byl bohatý na řadu milých setkání a zážitků, které zůstanou hluboce vryty do naší paměti. Nezbývá tedy než popřát tomuto gymnáziu, jež zdobí historické jádro našeho města, aby vychovávalo a vzdělávalo nové generace po další staletí. Kéž jsou jeho absolventi vzorem poctivosti, píle a vzdělanosti všude tam, kam je klikaté životní cesty zavedou.