Školská rada

Své připomínky a návrhy k práci Školské rady můžete posílat na adresu srada@gymceska.cz

Aktuální složení Školské rady

Za pedagogické pracovníky školy:

 • Mgr. Habertová Petra
 • Mgr. Hrubešová Radka: předsedkyně školské rady
 • Mgr. Najbrt Tomáš
 • Mgr. Špišáková Petra

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:

 • Mgr. Štětková Markéta
 • MUDr. Tůma Jaroslav
 • JUDr. Uhlířová Marta, Ph.D.
 • Mgr. Zemková Ludmila, Ph.D.

Za zřizovatele školy je usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován:

 • Doc. Machula Tomáš, Ph.D., Th.D.
 • Mgr. Podhola Petr
 • PhDr. Procházka Jaromír
 • Mgr. Vančura Michal, PhD.

Aktuality Aktuality