Školská rada

Své připomínky a návrhy k práci Školské rady můžete posílat na adresu srada@gymceska.cz

Aktuální složení Školské rady

Za pedagogické pracovníky školy:

 • Mgr. Dřevikovská Pavla
 • Mgr. Habertová Petra
 • Lafata David
 • Mgr. Štěpánková Hana, PhD.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:

 • Mgr. Štětková Markéta
 • MUDr. Tůma Jaroslav
 • MUDr. Koptíková Lucie
 • Mgr. Zemková Ludmila, Ph.D.

Za zřizovatele školy jsou usnesením Rady Jihočeského kraje jmenováni:

 • Ing. Hetešová Linda
 • prof. PhDr. Jiroušek Bohumil, Dr.
 • Mgr. Podhola Petr
 • doc. Dr. Ing. Škodová Parmová Dagmar