Školská rada

Své připomínky a návrhy k práci Školské rady můžete posílat na adresu srada@gymceska.cz

Aktuální složení Školské rady

                     Za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Habertová Petra

Mgr. Hrubešová Radka: předsedkyně školské rady

Mgr. Najbrt Tomáš

Mgr. Špišáková Petra

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:

                    Mgr. Štětková Markéta

MUDr. Tůma Jaroslav 

JUDr. Uhlířová Marta, Ph.D.

Mgr. Zemková Ludmila, Ph.D.

Za zřizovatele školy je usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován:

                    Doc. Machula Tomáš, Ph.D., Th.D.

                    Mgr. Podhola Petr

           PhDr. Procházka Jaromír

           Mgr. Vančura Michal, PhD.