Studentský parlament

Od školního roku 2004/2005 funguje na naší škole instituce studentské samosprávy – tzv. "studentský parlament". Parlament by měl sloužit k efektivnějšímu řešení problémů souvisejících s provozem školy a s výukou a měl by vést celkově k větší angažovanosti a k zodpovědnosti studentů.

Každá třída vysílá na zasedání dvojici studentů (volených na jeden školní rok). Poslanci se pravidelně scházejí a po každé schůzce delegují mluvčí k projednání dohodnutých otázek s vedením školy.