Prevence a výchovné poradentsví

Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Pavla Dřevikovská, 1. 2. - 28. 2. 2022 sborovna, od 1. 3. 2022 kabinet č. 323
Kontakt: pdrevikovska@gymceska.cz

Konzultační hodiny:

Út: 12:15 - 13.00
Pá:  7.20 - 8.00

+ v případě potřeby kdykoliv  (v případě problému ideálně řešit ihned bez odkladů)

V době uzavření školy z důvodu pandemie covidu 19:

  • a) elektronická komunikace: přes školní email pdrevikovska@gymceska.cz
  • b) online komunikace přes Teams po předchozí domluvě

Výchovný poradce (jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.) Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupném zde) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách, v platném znění, (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u výchovného poradce).

Prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence rizikového chování: Mgr. Klára Ludvíková, kabinet č. 010

Kontakt: kludvikova@gymceska.cz

Konzultační hodiny:

Út  10.05 - 11.20

+ v případě potřeby kdykoliv  (v případě problému ideálně řešit ihned bez odkladů)

V době uzavření školy z důvodu pandemie covidu 19:

  • a) elektronická komunikace: přes školní email: kludvikova@gymceska.cz
  • b) online komunikace přes Teams po předchozí domluvě

Školní metodik prevence (ŠMP) (jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním).

Minimální preventivní program zde.

Přehled nabídky VŠ s informacemi o VŠ naleznete na

www.najdivs.cz

www.fakulta.cz

www.vysokeskoly.com

www.atlasskolstvi.cz

Pro zájemce je možno objednat Učitelské noviny s přehledem VŠ

Užitečné odkazy pro studenty i rodiče: