Prevence a výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Radka Hrubešová, kabinet č. 323
Kontakt: rhrubesova@gymceska.cz
Konzultační hodiny:

St.  7.30 - 8.15

+ v případě potřeby kdykoliv  (v případě problému ideálně řešit ihned bez odkladů)

Výchovný poradce (jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.) Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupném zde) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách, v platném znění, (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u výchovného poradce).

Prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence: Mgr. Klára Ludvíková, kabinet č. 010

Konzultační hodiny:

Út  12.15 - 13.00

+ v případě potřeby kdykoliv  (v případě problému ideálně řešit ihned bez odkladů)

Školní metodik prevence (jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním).

Přehled nabídky VŠ s informacemi o VŠ naleznete na

www.najdivs.cz

www.fakulta.cz

www.vysokeskoly.com

www.atlasskolstvi.cz

 

Pro zájemce je možno objednat Učitelské noviny s přehledem VŠ

Dokumenty