Beseda: Jak na šikanu?

11. 4. 2013

V úterý 2. dubna 2013 se ve třídách 1. E a 2. E uskutečnila beseda zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů. Toto téma si pro naše studenty připravil Mgr. Pavel Pokorný z Probační a mediační služby ze střediska v Českých Budějovicích, který s naším gymnáziem spolupracuje již řadu let.

Studenti obou tříd využili přítomnosti odborníka z praxe a jejich dotazy se prolínaly celou přednáškou. Také se aktivně zapojovali ve skupinkách, kde pracovali s reálným příběhem, ve kterém měli analyzovat chyby, jakých se hlavní hrdina dopustil. Z reakce studentů bylo patrné, že sociálně patologické jevy jim nejsou tématem neznámým. Magistr Pokorný se poutavým a dialogickým způsobem snažil rozkrývat příčiny a důsledky negativních fenoménů ve společnosti. Na přetřes se dostala šikana, gamblerství, problém drog i mýty s nimi spojené. Nechyběly ani praktické rady, jak se chovat při přepadení apod. Nejvíce prostoru bylo věnováno šikaně, její prevenci i dopadům. Ačkoliv se během přednášky občas třída zachvěla salvou smíchu, přesto její obsah i rady studentům nebyly k pousmání. Svět mladých je dnes totiž v nemalé míře ohrožen sociálními patologiemi a prevence není v tomto směru nikdy dostatek.

Pan Pokorný chválil znalosti studentů a přislíbil další návštěvu na naší škole. Se studenty se pak rozloučil slovy: „Doufám, že studenti tohoto gymnázia nebudou nikdy klienty Probační a mediační služby.“