Základní informace o škole

zřizovatel: Jihočeský kraj (stránky zřizovatele)
název školy: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
adresa školy: Česká 142/64, České Budějovice, 37021
právní forma: příspěvková organizace
náplň činnosti: poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou
ředitel školy: Mgr. Antonín Sekyrka, tel.: +420 386 356 085
statutární zástupce ředitele školy: Mgr. et Mgr. Martin Štoudek, tel.: +420 386 356 949
zástupce ředitele pro sportovní přípravu: Mgr. Jiří Filip, tel.: +420 386 356 884

kancelář: 386 356 884 (potvrzení různých formulářů a další agenda v čase: 11.00 - 11.20., 14.00 - 15.00 či v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě)

pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jana Janečková, kontakt zde
 

IČO: 60075775
IZO: 060075775
Redizo: 600008151

Číslo bankovního účtu: 249441469/0300

Přehled oborů vzdělání poskytovaných školou:

Všeobecné gymnázium: 

79-41-K/41, Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky

79-41-K/81, Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků

Předpokládaný počet přijatých žáků do 1. ročníku: čtyřleté i osmileté studium: 30 žáků.

Gymnázium se sportovní přípravou:

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou, studium denní, délka studia: 4 roky

Mise školy:

Mise školy

Vize školy:

Úspěch pro každého

Strategické cíle školy

Strategické cíle

Prezentace o škole a přijímacím řízení zde

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (GDPR) zde

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů zde

Zásady zpracování osobních údajů zde, testování zde

Bezpečnostní plán školy zde

Krizový plán školy zde