Čítárna

je otevřena každý školní den pro studenty i pedagogy, absolventy školy a zaměstnance, slouží jako půjčovna knih a studovna každý den od 11.00 do 12.15 hod., tj. od velké přestávky po 4. vyučovací hodinu včetně (není-li knihovnice povinována vyučovat!).

Od počátku nejnovější historie školy, září 1980, dodneška nashromáždila přes 10 000 svazků literatury krásné (1/3) a literatury odborné (2/3).    

Literatura krásná zahrnuje nejen prózu, ale i svazky poezie a dramatickou literaturu. Odborná literatura je bohatě zásobena ve všech vědních oborech, kterých se dotýkají předměty na škole vyučované. Je zastoupena i literatura cizojazyčná, zvl. v jazyce anglickém, německém, ale i francouzském a ruském. K dispozici studentům je i řada velkých děl encyklopedického charakteru.

Všechny knihy jsou uloženy na policích, takže odpadá složité vyhledávání či vyplňování žádanek. Čtenáři si mohou knihy jednoduše najít, prohlédnout, prostudovat i vypůjčit.

Od ledna 2013 je však možno si fond knih prohlédnout v klidu domova i jinde, neboť na stránkách školy je fond školní knihovny zpřístupněn k prohlížení – podle autora, podle názvu a podle oboru.

Tak tedy přijďte pobejt!

 

Klub čítárny

sdruČítárna a Čajovna v České zahajuje svůj provoz!žuje nejen milovníky literatury, pěkného počtení a dobrého čaje či kávy, ale také ty, kteří chtějí vypomoci dle svých možností novému krásnému prostoru školy, Čítárně a Čajovně v České. Též jej využít (a nabídnout k využití ostatním) ve volném čase, neboť je nejen přátelský, ale též multifunkční. Kromě očekávaných událostí, jako jsou různá kola recitační soutěže, prezentace projektů, malé kulturní programy, koncerty či výstavy lze očekávat i programy Filmového klubu a premiéry či reprízy divadelních souborů či hudebních seskupení.

Díky Klubu a jeho členkám máte všichni možnost v Čítárně posedět, počíst si a popít čaje, nebo jen tak odpočívat, i v netradičních časech, např. v úterý, ve středu a v pátek již od půl osmé!

Otevřeno

v pondělí 10:05 – 11:20, 12:05 – 15:30

                                               v úterý 7:30 – 8:20, 14:45 – 16:30

                                                ve středu 7:30 – 8:20, 12:05 – 14:30

                                                ve čtvrtek 10:05 – 12:15

                                               v pátek 7:30 – 9:15, 14:00 – 17:00