Jak jsme se na jeden den stali univerzitními studenty

10. 2. 2016

Den s anglickou filologií

Freer
than most birds
an eagle flies up
over San Francisco
freer than most places
soars high up
floats and glides high up
in the still
open spaces
(Lawrence Ferlinghetti, Seascape With Sun And Eagle, úryvek)

 

Přemýšleli jste někdy o tom, jak by se dala přeložit báseň? Jak složité by to bylo? Jakou část vašeho já byste museli do textu vložit? Nás tyto otázky napadly až 3. února 2016, kdy jsme navštívili Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity. Vyslechli jsme si odborné, ale přesto pohlcující přednášky profesorů z Ústavu anglistiky – týkaly se současné britské a americké literatury a problematiky překladu a byly přístupné všem studentům středních škol.

Nejdřív jsme porovnali vývoj kvality i kvantity českého překladatelství v přednášce, která probíhala formou otevřené diskuse. Poté jsme si mohli vyzkoušet roli vysokoškolských studentů, když nám byla prezentována odborná přednáška o kultuře a reáliích anglofonních zemí. Po posílení se chlebíčky a koláčky, jež nám pořadatelé nachystali na polední přestávku, jsme se zúčastnili nejživější z přednášek – o anglické morfologii. Vymýšleli jsme nová slova pomocí typických slovotvorných způsobů.

Nakonec se všichni přítomní rozdělili dle své volby do dvou skupin překladatelských seminářů – překlad prózy a překlad poezie, tam jsme byli zařazeni i my. Zjistili jsme, že jedna věc je text doslova přeložit, ale úplně jiná vystihnout obsah, metafory, literární prostředky a hlavně atmosféru básně. Důležité je nejen porozumět významu, ale také autorově jazyku a způsobu myšlení.

Nikdo z nás si předtím nedokázal představit, jak těžké překladatelství může být, navzdory tomu je to pro nás velká výzva a nepochybujeme, že někteří se jí v budoucnu rádi postaví. Třeba právě při studiu, jehož inspirace vzešla z této přednášky.

Natálie Postlová, Karolína Šimková

Jak jsme se šli podívat, jak se učí angličtina na univerzitě

Dne 3. února jsem se spolu s dalšími šesti spolužáky podívala do budovy Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde Ústav anglistiky pořádal Den seminářů a přednášek pro studenty středních škol.

Vše začalo úderem desáté hodiny, kdy nám PhDr. Ladislav Nagy nastínil problematiku překladu současné anglické a americké literatury v českém prostředí. Tato přednáška mě velmi zaujala, bylo skvělé získat informace od člověka, který v oboru skutečně působí. Líbila se mi otevřenost přednášky a prostor pro dotazy. Zjistila jsem, že překladatelství je mnohem komplikovanější, než jak působí, avšak měla jsem pocit, že nám nebyla představena druhá strana mince, tedy překlad z češtiny do angličtiny. Vím, že je to asi mnohem méně frekventovaná situace, nicméně mě zajímá, jak se české reálie dají převést do anglických či amerických textů.

Následovala přednáška Úvod do kulturních studií anglofonních kultur, která byla skutečně obsáhlá. Kvůli informačnímu rozsahu jsem se nedokázala plně soustředit, což mě mrzí, jelikož informace, které jsem pochytila, byly od skutečného odborníka. V poledne na nás čekal raut a také profesoři a studenti univerzity připravení zodpovědět všechny naše dotazy.

Po přestávce jsme se s panem doktorem Petrem Kosem podívali na anglickou morfologii v praxi a pobavili se nad některými výrazy, které mohou v současné angličtině existovat. Tato přednáška je pro mé současné studium asi nejpřínosnější. Věřím, že si na získané informace vzpomenu i v hodinách angličtiny.

V překladatelském semináři, kterého jsme se účastnili v menší skupině, jsem zjistila, že překladatelská teorie je něco úplně jiného než následná praxe. Pokusili jsme se totiž spolu s doktorem Tomášem Jajtnerem o překlad básně Seascape With Sun And Eagle od L. Ferlinghettiho. S jistotou mohu říci jen to, že vlastní překlad bych si nekoupila.

Celá akce mi poskytla nový pohled na studium anglistiky. Ráda se zúčastním i budoucích akcí pořádaných univerzitou a možná právě tato zkušenost ovlivní mé budoucí rozhodování o studiu.

Klára Metelcová

Schoolscape with Students and University Teachers

Na první středu v únoru pořádal Ústav anglistiky FF JU Den přednášek a seminářů pro studenty středních škol.  Jako velice přínosnou věc bych hodnotil přednášku pana doktora L. Nagy na téma současná anglická a americká literatura v překladech. Jeho projev byl pro mne velice přínosný, nejen že jsem byl zaskočen informací, jak tristní v mnohých případech české překlady jsou. Také jsem se ujistil v tom, že v dnešní době má překladatel opravdu nelehký úkol.  Můj dotaz na pana doktora v závěru jeho přednášky a jeho odpověď velice pomohly mé seminární práci. Totiž dozvědět se z odborného hlediska více o českém překladu Nahého oběda, jenž je tématem i mé seminární práce, pro mě bylo velice užitečné.

O druhé přednášce hloubající o kulturních studiích skutečně do hloubky toho nemám moc co říct –snad že byla příliš obsáhlá nebo příliš akademická. Avšak jsem si plně vědom toho, že pan doktor Jajtner je pravý muž ve svém oboru.

Třetí přednáška začínala po obědové pauze, při které jsme měli šanci naplnit naše žaludky na rautu připraveném našimi hostiteli. Týkala se anglické morfologie v praxi, kde jsem místy až žasnul, co vše se dá v angličtině vytvořit, jaká slova zde existují, co označují, jak se tvoří, apod.

Pak už nás očekával jen závěrečný překladatelský seminář pod vedením již zmíněného pana doktora Jajtnera. Zde jsem si na vlastní kůži vyzkoušel, jaké je to překládat anglickou poezii do češtiny. Můj pokus o překlad básně Seascape With Eagle And Sun od Lawrence Ferlighettiho byl opravdu příšerný, ale jak se říká: Chybami se člověk učí a žádný učený z nebe nespadl - takže na první pokus celkem dobré. Na závěr už řeknu jenom: Děkujeme, byla to úžasná zkušenost!

Václav Křenek