Spolupráce s ČEZ

1. 5. 2013

Dne 25.4. 2013 byla podepsána rukou našeho ředitele Mgr. Antonína Sekyrky rámcová smlouva o vzájemné spolupráci se skupinou ČEZ. Tímto aktem byla potvrzena dlouholetá snaha naší školy, která se snaží o systematickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání.

Naši studenti získají možnost zúčastnit se besed, soutěží a odborných přenášek, které bude zajišťovat skupina ČEZ. Studentům je nabídnuta i spolupráce v oblasti SOČ. Doufáme, že naši studenti těchto možností plně využijí.

Více na: www.kdejinde.cz