Microsoft Partneři ve vzdělávání

11. 9. 2013

Ve školním roce 2013-2014 jsme se stali Partnerem ve vzdělávání (Partners in Learning) firmy Microsoft a na naší škole vzniká Vzdělávací centrum. Zapojili jsme se tak do celosvětové iniciativy firmy Microsoft orientované do oblasti vzdělávání. Tato iniciativa má tři základní cíle: zpřístupnění výpočetní techniky ve vzdělávacích organizacích, vytvoření podmínek pro účelné a efektivní zavedení ICT do výuky a zvýšení informační gramotnosti pedagogických pracovníků a studentů.

Od tohoto školního roku se tak stáváme prodlouženou rukou firmy Microsoft ve vzdělávání na jihu Čech. Naše škola bude pořádat různé soutěže, které zastřešuje firma Microsoft. Dále nabídneme učitelům školení na ovládání nových technologií společnosti Microsoft a jejich efektivního zapojení do výuky. Doufáme, že se s Vámi brzo setkáme a naše centrum Vám pomůže se zdokonalit v oblastech ICT. S případnými dotazy se na nás můžete obrátit na emailové adrese mkotlas@gymceon.cz.