Letní škola Akademie věd pro mladé biology

16. 9. 2013

Celý červenec jsme měly tu čest účastnit se letošní Letní školy probíhající v Nových Hradech v Ústavu komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. První prázdninový týden jsme se vydávali do různých výzkumných center nejen na území České republiky a seznámili jsme se s prací na odborných pracovištích. Výlety do novohradské přírody za krásami tamější fauny a flóry také nebyly výjimkou. Další týdny byly věnovány jednotlivým projektům. Ten náš nesl název „Tvorba 3D modelu živých buněk“ a naším cílem bylo v naskenovaných obrázcích detekovat nějakou organelu, vytvořit její 3D model a vypočítat její obsah. Buňky (HeLa, L929, MG63) jsme vertikálně skenovaly pomocí prototypu nanoskopu a získané obrázky jsme dále v různých softwarech upravovaly. Jak jsme postupovaly, si můžete prohlédnout v prezentaci nebo na posteru, jejichž vytvoření také spadalo do náplně naší práce. Po celou dobu nám s projektem pomáhala naše ochotná vedoucí Ing. Bc. Renata Rychtáriková, Ph.D., bez níž bychom se takovým skvělým výsledkům nedobraly. I když práce s nanoskopem a různými softwary byla docela odborná a ne vždy jsme jí perfektně porozuměly, odnesly jsme si z letošního ročníku Letní školy mnoho nových poznatků a zkušeností. Uvidíme, jak nám čas bude přát, ale rády bychom, aby naše letošní sbohem Novým Hradům nebylo definitivní.

Magdaléna Koutová a Marie Hyblová ze 7.E