Jak vysoké máme IQ?

6. 5. 2014

25. 3. 2014 se naši studenti zúčastnili testování IQ od společnosti Mensa ČR- celkem 31.

Všichni zúčastnění obdrželi konkrétní výsledky testu osobním dopisem domů. Gymnáziu byla zaslána pouze statistika tohoto testování a velice nás potěšilo, že 29 testovaných studentů má IQ vyšší než 120. Dokonce 18 z nich dosáhlo hodnoty velmi vysokého nadprůměru, a mohou se tak stát členy společnosti Mensa ČR.  Do této skupiny patří jen 2% populace.