Týden vědy 2014

19. 6. 2014

V týdnu od 18.5 -22.5.2014 jsme se staly součástí Týdne vědy na Jaderce pořádaného Fakultou jaderného a fyzikálního inženýrství  ČVUT v Praze. Této akce jsme se účastnily již podruhé,  a proto jsme věděly, že se nudit nebudeme.  Čekal nás týden naplněný odbornými přednáškami, vyzkoušely jsme si práci v laboratoři na námi vybraném miniprojektu, jehož výsledky jsme poté zpracovaly do odborného článku, prezentace a odprezentovaly ho na závěrečné minikonferenci ostatním účastníkům.  Také jsme měly možnost navštívit mnohá vědecká pracoviště, kam bychom se, ve většině případů, jinak nedostaly. Nedílnou součástí byla i welcome party,  letos v podobě hry s názvem Pevnost Brehyard, kdy jsme musely plnit různorodé úkoly, jak jinak než z oblasti vědy.

Za sebe mohu říci, že jsem si tento týden opět užila a určitě bych ho tímto chtěla doporučit i ostatním, co se zajímají o technické obory jako je matematika, fyzika, informatika nebo chemie. Je to další nová zkušenost, při které potkáte nové lidi se stejnými zájmy, vyzkoušíte si práci na dané téma miniprojektu , něco nového se dozvíte a taky trochu okusíte, jaký je život na koleji.

Zapsaly:  Marie Hyblová, Zuzana Šimečková, studentky septimy
http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/

Dokumenty