Letní škola mladých biologů

24. 9. 2014

Už druhým rokem jsme celý červenec trávily v Nových Hradech na Letní škole pořádané Ústavem komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.

První prázdninový týden byl už tradičně věnován výletům do novohradské přírody a exkurzím na zahraniční univerzity, výzkumná nebo jiná technicky zaměřená centra a do muzeí věnovaných technice, vědě nebo přírodě.

Náš letošní projekt byl docela jiný než ten před rokem. Chtěly jsme zvolit takový projekt, který by byl kompromisem pro nás obě – tedy zaměřený z části na matematiku a z části na biologii. Nakonec jsme ovšem pracovaly na úplně něčem jiném. Náplň naší práce spočívala totiž ve vytváření dotazníků a vymýšlení obdobných experimentů, které se zaměřovaly na lidské chování a podměty, které ho ovlivňují. Výslednou prezentaci i poster jsme vypracovávaly v angličtině a vymyslely jsme si pro ně vše shrnující název „Ill-defined Stimuli Influence Significantly Human Behaviour“.

I když jsme většinu práce zastávaly samy, s vedením celého projektu nám pomáhal náš supervisor MUDr. RNDr. Michal Wittner PhD.

Ačkoli jsme se letos vydávaly „do Hradů“ a vlastně ani netušily, co budeme celý měsíc dělat, podařilo se nám dostat se k docela zajímavým výsledkům a zase jsme se dozvěděly víc o tom, jak probíhá práce výzkumníka. A přestože bychom si podobné téma příště nezvolily, určitě nelitujeme toho, že jsme trávily celý červenec na dalším ročníku Letní školy. A kdo ví, třeba příští rok pojedeme potřetí. Rozhodně to totiž bude stát za to!

Magdaléna Koutová a Zuzana Šimečková, 8.E