Germanistická konference

15. 10. 2014

Dne 17. 9. se konala v Českých Budějovicích na Pedagogické fakultě v Dukelské ulici Germanistická konference. Naše gymnázium, coby partnerská škola Pedagogické fakulty, přijalo pozvání a malá skupinka studentů německé konverzace se zúčastnila toho dne dvou přednášek.

Témata přednášek byla pro studenty ještě velmi náročná, nejen jazykově, ale i obsahově. Problematika středověkých literárních památek na území jižních Čech a abstraktně pojaté téma hranice jazyka či v jazyce jsou našim gymnaziálním poměrům ještě hodně vzdáleny, přesto si studenti odnášeli jistě nevšední zážitek a konkrétní představu o práci na akademické půdě.