Projekt AV ČR Otevřená věda a naši studenti

26. 5. 2015

Aby se člověk uměl správně rozhodnout, kam svůj život a vzdělání dále směřovat, je optimální okusit od každé profese trochu. Toto se mi poštěstilo v rámci projektu Otevřená věda, který probíhá již 4. rokem. Tato akce nabízí studentům SŠ i VŠ vybrat si jedno téma z oborů biologie, chemie, matematiky, fyziky, astronomie nebo ekologie, kterým se pak pod odborným vedením 10 měsíců zabývají. Na svou stáž jsem dojížděla každý sudý týden v úterý do Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni, kde jsem se věnovala Studiu aerofytní řasy Trentepohlia umrina v simulovaných stresových podmínkách. Člověk se za tu dobu naučí pohybovat na vědeckém pracovišti, zacházet s rozličnými přístroji a pomůckami, využívat mnohé metody a postupy a co víc, dokonce i svou práci pak prezentuje jako správný vědec ve formě posteru na Veletrhu vědy v Praze. Letos se konal právě teď, 22. – 23. 5.  Tyto zkušenosti nás významně obohatí a přesvědčí o tom, jestli právě tento obor je pro nás ten pravý a ulehčí nám naše další rozhodnutí při výběru vysoké školy.

                                               Marie Hyblová, studentka oktávy

K tomu dodáváme, že dalšími studentkami, které absolvovaly stáže na odborných pracovištích AV ČR, byla Kristýna Danielová z oktávy, která pracovala na Parazitologickém ústavu na kryptosporidiích želv  a Karolína Bodláková z sexty, která zkoumala trávicí enzymy střeva švába v laboratořích Entomologického ústavu v Biologickém centru AV ČR.

Všem jmenovaným studentkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy.