Ocenění naší studentky na konferenci a přehlídce prací projektu Akademie věd ČR pro středoškolské a vysokoškolské studenty „Otevřená věda IV“

Ocenění Karolíny Bodlákové

23. 6. 2015

Studentka Karolína Bodláková ze sexty pracovala na svém téměř dvouletém výzkumu v Entomologickém ústavu AV ČR v rámci projektu „Otevřená věda IV“. Výsledky zpracované na posteru v české a anglické verzi s názvem „Enzymatická aktivita hmyzího těla a její kontrola adipokinetickými hormony“ prezentovala na celostátním setkání účastníků projektu Otevřená věda. Její vystupování a obhajoba na konferenci tohoto projektu AV ČR byly oceněny diplomem za profesionální projev a prokázané znalosti.