Přednáškový den v rámci Týdne vědy a techniky opět na Gymnáziu Česká

19. 11. 2015

Ve středu 11.11. jsme na gymnáziu uspořádali pro studenty vyšších tříd gymnázia přednáškový den – soubor biologicky a ekologicky zaměřených přednášek. Poutavé  a zajímavé informace nám přednesli pracovníci Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích. Poděkování patří Ing. MgA. Davidu Boukalovi, PhD. za jeho přednášku „Žijí ve vodě upíři aneb podivuhodný svět dravého vodního hmyzu“, RNDr. Pavlu Srokovi , Ph.D. za vysvětlení  na téma „Zázraky hmyzího letu“, Ing. Aleši Bezděkovi, PhD., který přednášel o entomofauně invazních rostlin a příkladech invazních druhů hmyzu. Maturanti si prohloubili poznatky na přednášce Mgr. Ondřeje Lenze, PhD. „kde se tady vzaly aneb o původu virů“ a první ročníky a kvintu zaujal RNDr. Petr Znachor. Ph.D. s přednáškou na téma sinic v rybniční vodě. Z přírodovědecké fakulty nám přednášeli RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. o krajině 21. století a RNDr. Petr Veselý, Ph.D. o zajímavostech ze života ptáků.