Moderní gymnastika

 • esteticko – koordinační sport pro dívky a ženy
 • sport založený na vysoké kultuře pohybového projevu spojeného s hudebním doprovodem
 • precizní zvládnutí technik gymnastických náčiní – švihadla,obruče,míče,kuželů a stuhy - dokonale skloubených se správnou technikou pohybu těla se skoky, obraty, rovnováhami a ohebnostními prvky
 • pohybová elegance založená na osobitém výrazu gymnastky

Hlavním partnerem gymnázia pro moderní gymnastiku je občanské sdružení. Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice (www.mgmaj.cz), pod jehož hlavičkou pracuje i jedno ze tří českých sportovních center mládeže pro talentované gymnastky od dvanácti let a také sportovní středisko pro mladší naděje. Klub zajišťuje tréninky moderních gymnastek v odpoledních hodinách .

Sportovní příprava moderních gymnastek probíhá pod vedením trenérky Mgr. Ivany POKORNÉ , kontakt tel. 777 257 337, pokaz@seznam.cz. Spolupracujeme s osobními trenéry,baletními pedagogy a pod.

Trenér

Harmonogram

Tréninky probíhají od pondělí do pátku, čtyřikrát v týdnu dvoufázově a to budˇ:

 • ve sportovní hale v Českých Budějovicích , Stromovka 12 nebo
 • v tělocvičně či zrcadlovém sále Základní školy, Oskara Nedbala 30
 • k tréninku je možné v případě potřeby využít i školní posilovnu

Dopolední tréninky

pondělí od 10.00 do 12.00 hodin
úterý od 10.00 do 12.00 hodin
středa od 10.00 do 12.00 hodin
pátek od 10.00 do 12.00 hodin

Odpolední tréninky

pondělí převážně v době mezi 13.00 – 16.30
úterý 14.30-18.00 hod.
středa převážně v době mezi 13.00 – 16.30
čtvrtek převážně v době mezi 13.00 – 16.30
pátek převážně v době mezi 13.00 – 16.30

Tréninková náplň - např.:

 • individuální a společné rozcvičky
 • baletní průprava,
 • technika cvičení bez náčiní, prvky obtížnosti
 • technika náčiní
 • akrobacie, akrobatické prvky
 • posilování, cvičení na nestabilních plochách,rehabilitační cvičení
 • kondiční příprava, doplňkové sporty
 • individuální příprava volných sestav dle soutěžní kategorie
 • společné skladby
 • příprava na soutěže
 • teoretická příprava – znalost pravidel moderní gymnastiky
 • ……

Vzhledem k náročnosti tréninkového procesu moderní gymnastiky a k omezeným časovým možnostem sportovní haly pro tréninky moderní gymnastiky mají studentky možnost využít tzv. úpravy studia na základě žádosti rodičů, trenéra a klubu a to:

 • dle Individuálního studijního plánu nebo
 • dle Individuálního zkoušení

Studentky tak mohou lépe skloubit studijní požadavky s náročnými dvoufázovými tréninky .

Nedílnou a důležitou součástí tréninkového procesu je i kvalitní rehabilitace. Moderní gymnastky mohou zdarma využívat rehabilitaci přímo na gymnáziu pod vedením odborné pracovnice a velmi rychle a pružně tak řešit i případné zdravotní problémy (rehabilitace nabízí např. možnost rehabilitačních cvičení, masáže, nfrasaunu, masážní vany , cvičení na míčích, nestabilních plochách a pod).

Gymnázium nabízí i možnost využívání plaveckého bazénu či jiných zařízení např. VIVA fitness.