Důležité formuláře ke stažení

 1. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

  Žádost podává žák, který má být ze zdravotních důvodů (na základě posudku lékaře) uvolněn z výuky tělesné výchovy. Žádost se podává na pololetí nebo na celý školní rok.

 2. Žádost o uvolnění z vyučování - předčasné
 3. Žádost o uvolnění z vyučování - na jeden den
 4. Žádost o uvolnění z vyučování - na více dní
 5. Úprava vzdělávacího plánu (ÚVP)
 6. Žádost o opakování ročníku
 7. Žádost o přerušení vzdělávání
 8. Plná moc pro mimoškolní akce
 9. Hodnocení v náhradním termínu
 10. Směrnice pro organizaci povinně volitelných předmětů
 11. Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 12. Žádost o přestup do jiné střední školy   Žádost podává žadatel, který je dosud žákem jiné školy a chce se stát žákem naší školy. Podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.

 13. Žádost o vydání duplikátu ROČNÍKOVÉHO vysvědčení

 14. Žádost o vydání duplikátu MATURITNÍHO vysvědčení