Maturita červen 2020

Milé maturantky a milí maturanti, 

v přiloženém pdf souboru se nacházejí informace k provozu školy od 11. 5. 2020.

Od tohoto data jsou umožněny maturantům konzultace v maturitních předmětech. Předpokládaný harmonogram maturitních zkoušek se nachází rovněž v uvedeném dokumentu (stav informací k 7. 5. 2020).

Maturanti, kteří budou využívat konzultací, musí předložit svému vyučujícímu vyplněné Čestné prohlášení (níže v pdf).

Manuál MŠMT k hygienickým opatřením po dobu konzultací ve škole a při maturitních zkouškách připojujeme rovněž níže v pdf. 

Všechny ostatní informace, termíny atd. naleznete v sekci Maturitní zkouška.

Antonín Sekyrka

Aktuality Aktuality