I letos úspěchy v krajském kole SOČ přírodovědných oborů – v biologii i chemii první i druhé místo

2. 5. 2017

Minulý týden se konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. V oboru biologie se na prvním místě umístila Karolina Bodláková s prací Hormonální kontrola trávení u švába amerického Periplaneta americana. Práce je pokračováním mimořádně úspěšné práce z minulých let a je završením čtyřletého působení Karoliny na  Entomologickém ústavu AV ČR v Českých Budějovicích, kde v laboratoři fyziologie hmyzu prováděla svůj výzkum. Také držitelka prvního místa v oboru chemie Hana Tlačilová – studentka septimy – docházela do laboratoře na AV ČR. Její práce má název Vývoj metody rozdělení D,L – enantiomerů iminokyselin na chirální koloně. Barbora Černá z oktávy prováděla svůj výzkum v chemické laboratoři našeho gymnázia. S prací Obsah vitamínu C v plodech rakytníku řešetlákového v závislosti na jejich skladování obsadila v oboru chemie 2. místo. Lucie Hornátová z 4.A se po dva roky zabývala šlechtěním plemene holubů. Své poznatky shrnula v práci Zušlechťování chovu českého voláče sedlatého rousného podle standardů se zaměřením na postavu holuba a v oboru biologie obsadila druhé místo. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole SOČ.

Další články