Studenti vyššího gymnázia soutěží v biologické olympiádě

28. 3. 2013

V úterý 19. 3. proběhlo na gymnáziu školní kolo biologické olympiády kategorií A a B. Soutěže se zúčastnilo v kategorii B 25 studentů ze tříd kvinty a sexty, ve starší kategorii soutěžili 4 studenti z 3. A. Pro nás učitele bylo docela náročné při letošním počasí sehnat přírodniny na poznávání organismů, ale obavy ze spousty dřevin se nepotvrdily, studenti na předních místech se s určováním bezlistých větviček vypořádali se ctí. V kategorii B obsadila 1. místo Magdaléna Koutová, o druhé a třetí místo se dělí Denisa Šedivá s Markétou  Stibalovou. V kategorii A uspěly Veronika Völklová a Veronika Francová. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

27.3.2013
Zapsala P. Kodríková

Další články