Stanovení chemické spotřeby kyslíku vod Stromovky a Českovrbenských rybníků

Stanovení chemické spotřeby kyslíku vod Stromovky a Českovrbenských rybníků

21. 11. 2015

I na podzim jsme v chemické laboratoři stanovovali chemickou spotřebu kyslíku vod dvou lokalit lišících se polohou ve městě a četností výskytu obojživelníků. CHSK jsme stanovovali manganometrickou metodou za horka pomocí činidel kyseliny šťavelové a odměrného roztoku manganistanu draselného. Výsledky z obou lokalit vyšly velmi podobně – do 10-ti miligramů na litr, což by ukazovalo na vodu poměrně čistou bez velkých rozdílů v organickém znečištění. Dá se tedy usoudit, že odlišný výskyt obojživelníků je dán jinými faktory prostředí.  Stanovení CHSK je součástí letošního ekologického projektu Není voda jako voda - srovnání lokalit a parametrů vod ve vztahu k výskytu obojživelníků.

Další články