Český jazyk

Předmět český jazyk a literatura má podle nás, češtinářů naší školy, vést nejen ke schopnostem správně a adekvátně mluvit a psát, což není v naší společnosti bohužel samozřejmé, ale také ke schopnostem přemýšlet o našem okolí i o nás samotných a vyjádřit své chápání jak formou ústní, tak písemnou na pozadí české a světové literatury, která nám ukazuje možné cesty tohoto složitého procesu. Nejlépe pak snad budou moct naši žáci zúročit tento proces učení při nové podobě maturity, tedy při státní maturitě. K realizaci tohoto procesu volíme nejrůznější cesty, některé z nich vám dáváme k nahlédnutí zde na těchto stránkách, nebo na stránkách projektů apod. – viz další odkazy našich školních webových stránek.

Aktuality Aktuality