Hudební výchova

Najdi a nech skrze sebe zaznít hudbu, která s tebou ladí!

Hudební výchova na gymnáziu představuje pro žáky určitý obecný základ, který pak mohou dále rozvíjet na hudebních školách nebo využít v praktickém životě.

Hudební výchova proto nabízí základní problematiku dějin hudby, hudební teorie a praxe, a tak vede žáky k nalezení jejich vlastní hudební cesty a jejímu rozvoji.

Po ukončení gymnázia někteří žáci pokračují ve studiu na školách s uměleckým zaměřením nebo školách, kde je potřeba mít všeobecný přehled. Cílem gymnaziálních hudebních výchov v kontextu hudebních škol je jakési upevnění základních znalostí a dovedností – především v oboru dějiny hudby a ve všeobecné hudebnosti.

Nižší gymnázium

Výuka probíhá jednu hodinu týdně v půlených skupinách.

V primě a sekundě má HV charakter více praktický – žáci se učí jednoduché rytmy, doprovázet jimi nejrůznější skladby, a základy hlasové výchovy, popř. pohybové výchovy. Žáci se přes zpěv jednohlasých písní, kánonů dostanou až k jednoduchým dvojhlasům. Repertoir písní je co nejširší. Od lidových písní z celého světa přes písně autorů klasické hudby až po populární písně. Teorie se týká především čtení not, italského názvosloví, základních pojmů, hudebních nástrojů, základů z harmonie a hudebních forem a některých vybraných skladatelů.

V tercii a kvartě už se praktické vyučování více propojuje s teoretickým. Žáci se dozvídají nejvíce z dějin hudby jak světové, tak domácí tvorby - klasické i populární. Ve zpěvu se žáci od dvojhlasů posouvají k tříhlasu a rozšiřují si hlasový rozsah a upevňují základy pěvecké techniky.

Vyšší gymnázium

Výuka probíhá dvě hodiny týdně. Žáci si v prvním ročníku povinně volí mezi hudební výchovou nebo výtvarnou.

V jedné hodině se žáci dozvídají podrobnější informace a kontexty z oblasti hudební teorie a dějin hudby – od počátku vzniku hudby až po současnost, učí se poslouchat hudební skladby, přemýšlet nad možnostmi interpretů a kriticky s respektem se k nim vyjadřovat. V druhé hodině žáci rozvíjí své dovednosti – od jednoduchého zpěvu jednohlasů až po pokusy jednoduchých čtyřhlasů na co nejširší paletě repertoiru. V rámci souborové hry a projektů se učí naslouchat svým spolužákům a rozvíjet svou hudební fantazii.

Aktuality Aktuality