Tělesná výchova

Předmět tělesná výchova  se na našem gymnáziu vyučuje v dvouhodinové dotaci každý týden ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia a jedna hodina týdně v každém ročníku sportovního gymnázia. Cílem hodin je studentům přiblížit základy klasických i méně známých sportů. 

Součástí výuky jsou pravidelné lyžařské kurzy v sekundě a prvních ročnících osmi i čtyřletého gymnázia a cyklistický kurz ve třetích ročnících. Pravidelně se také všichni studenti účastní sportovních turnajů v rámci školy.

Naši studenti netráví hodiny pouze v tělocvičně, nebo na atletickém stadionu, ale navštěvují například plavecký bazén, fitness centrum, horolezeckou stěnu, hodiny jumpingu, fitboxu a zumby.

Aktuality Aktuality