Vynikající výsledky našich studentů ve výzkumu Univerzity Karlovy "CLoSe"

Close 2016

15. 9. 2016

Vynikajících výsledků dosáhli na sklonku loňského školního roku studenti současné třídy 5.E. Ve srovnávacím testování Close, které organizovala Univerzita Karlova, se pohybovalo hodnocení dosažené v testování z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky pokaždé mezi absolutní špičkou v rámci celé České republiky.

Longitudinální výzkum CLoSE (CzechLongitudinalStudyinEducation) navazuje na mezinárodní výzkumy TIMSS a PIRLS2011. Studenti řešili celkem čtyři různé testy:  test jazykových dovedností (ČJ), test čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjišťování kompetencí k učení. S grafickým vyjádřením výsledků se můžete seznámit v přiloženém pdf dokumentu.

Testování se celkem zúčastnilo přes 6100 žáků ze 182 škol České republiky. Gratulujeme k vynikajícím výsledkům!

Dokumenty

Další články