Dynamické modely v prostředí Geogebra

4. 5. 2011

Dynamické důkazy vybraných matematických vět vytvořených v programu GeoGebra (http://www.geogebra.org) jsou vhodným doplňkem k důkazům uváděným v učebnicích matematiky. Lze je využít nejen při výuce, ale také při domácí přípravě žáků.

Další články