Výborné výsledky v testování Close

Close 2016

2. 2. 2017

Ještě se vracíme k výborným výsledkům studentů současné kvinty ve srovnávacím testu Close, které organizovala Univerzita Karlova. V hodnocení 182 škol a 6 100 žáků se naši studenti v testování z obecných studijních předpokladů, českého jazyka i matematiky pokaždé pohybovali mezi absolutní špičkou v rámci celé České republiky.  Nedávno jsme obdrželi z Ústavu pro výzkum a rozvoj vzdělávání Pedagogické fakulty UK i podrobné výsledky za český jazyk (test čtenářské gramotnosti: 9. místo ze 182 škol). S grafickým vyjádřením výsledků za všechny sledované předměty se můžete seznámit v přiloženém pdf dokumentu.

Longitudinální výzkum CLoSE (CzechLongitudinalStudyinEducation) navazuje na mezinárodní výzkumy TIMSS a PIRLS2011. Studenti řešili celkem čtyři různé testy:  test jazykových dovedností (ČJ), test čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjišťování kompetencí k učení.

Dokumenty

Další články