Spolupráce s firmou Bosch

5. 3. 2013

Ve školním roce 2012-13 jsme se zapojili do projektu Bosche „Nebojte se matematiky“.
Na základě získaných zkušeností došlo k prohloubení spolupráce- ve školním roce 2012-13 se uskutečnil pro první „mentoring“ v prostorách Bosche, zorganizovaný na základě zájmu našich studentů.Prvním 8 studentům bylo umožněno strávit 3 dny v prostorách Bosche, získávat zkušenosti v různých odděleních. Měl nečekaný ohlas nejenom ze strany studentů, ale i rodičů. Níže v dokumentech si můžete stáhnout a přečíst ohlas našeho studenta Patrika Krofta.

Následně proběhla exkurze našich 22 studentů ve společnosti Bosch s cílem prohloubit zájem studentů o studium technických předmětů, případně najít společná témata pro seminární práce.

Po vzájemných konzultacích s firmou Bosch, Jihočeskou univerzitou a naším gymnáziem, reflektujících zkušenosti z předchozích ročníků i reálných potřeb, se podařilo vytvořit náplň pro letošní ročník projektu „Nebojte se matematiky s Boschem“.
Nabídka je více než lákavá.


Program:
Nebojte se matematiky – Bosch vám pomůže 2013 - Harmonogram akce
Projekt bude zahájený ve středu 9.1.2013
Poslední termín proběhne prohlídka firmy Robert Bosch České Budějovice přímo v areálu firmy (pravděpodobně dopoledne, bude upřesněno)
Náplň jednotlivých setkání viz tabulka níže:
Setkání Datum Obsah Vyučující
1 9.1.2013 Vybrané fyzikální úlohy s praktickým zaměřením (RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.)
2 16.1.2013 MATLAB – zpracování měření a modelování fyzikální jevů (RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.)
3 23.1.2013 Motivační fyzikální pokusy (PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., PhDr. Václav Meškan)
4 30.1.2013 COMSOL – numerické modelování v technické praxi (RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.)
KW 6 Jarní prázdniny 4.2.-10.2.2012
5 13.2.2013 Laboratorní měření a jejich matematické vyhodnocení 01
Setkání budou probíhat v prostorech Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (Jeronýmova 10, ČB - vedle OD Prior, naproti vchodu Billa) na učebně J217 (posluchárna
fyziky, 1. patro vlevo, pred 3. schůdky zabočit opět vlevo) v uvedených termínech (jedná se o středy) od 16:00 do 17:30 (2 x 45 min.), pokud nebude uvedeno jinak.
Mechanika + termika (RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.)
Optika + vlnění (PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., PhDr. Václav Meškan)
6 20.2.2013 Laboratorní měření a jejich matematické vyhodnocení 02
Technická měření (PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D., Ing. Marta Horáková, Ph.D.)
Technologie tištěných spojů (doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.)
7 27.2.2013 SOLIDWORKS – počítačem podporované projektování (PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.)
8 6.3.2013 Moderní strojírenské technologie (prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.)
Exkurze firmy Robert Bosch České Budějovice -závěr

Zapsala: M. Radová


 

Další články