Žáci 4.E dosáhli v srovnávacích testech Kalibro v anglickém jazyce a matematice výrazně nadprůměrných výsledků

Gymnázium

18. 4. 2015

V republikových srovnávacích testech Kalibro dosáhli výborných výsledků žáci 4.E nižšího gymnázia.

V předmětu matematika uspěli na 77,3%, celorepublikový průměrný dosažený výsledek základních škol stejného ročníku, tzn. 9. tříd, byl 42%, na gymnáziích 61,2%.

V anglickém jazyce pak získali žáci 4.E vynikajících 87,1%, republikový průměr představoval na ZŠ 68,1% a na gymnáziích 84,2%

Testování v rámci projektu Kalibro probíhá každoročně u žáků 9. ročníků základních škol a jejich vrstevníků na víceletých gymnáziích. Projektu se již zúčastnilo přes 3 300 základních a středních škol a obvykle vysoké počty testovaných žáků a dotazovaných osob v jednotlivých kolech jsou zárukou značné vypovídací hodnoty celkových výsledků.

Další články