Semináře

Nabídka volitelných předmětů (anotace uvedena v ŠVP G od s. 73)

 • Literární seminář (LS)
 • Seminář z biologie (BiS)
 • Konverzace v anglickém jazyce (KCJ)
 • Seminář z chemie (ChS)
 • Konverzace v německém jazyce (KCJ)
 • Seminář z dějepisu (DS)
 • Konverzace ve francouz. jazyce (KCJ)
 • Seminář z geografie (ZS)
 • Seminář z estetické výchovy (EVS)
 • Dějiny umění (DU)
 • Seminář z matematiky (MS)
 • Společenskovědní seminář (SVS)
 • Seminář z fyziky (FS)
 • Programování (PRG)