Zeměpis

Geologicko-geografická exkurze

Předmět zeměpis se na našem gymnáziu vyučuje v dvouhodinové dotaci v prvních šesti ročnících a poté ještě v ročníku maturitním, kde je tradičně nabízen i geografický seminář. Cílem hodin zeměpisu je především napomoci studentům získat schopnost orientace v současném světě a jeho problémech, dále základní kulturně - politický rozhled, způsobilost kritického myšlení a nakládání s informacemi .V hodinách zeměpisu využíváme
učebnu s možností použití PC a dataprojekce.

Našim studentům nabízíme během školního roku účast v Zeměpisné olympiádě a také spoustu zajímavých přednášek, besed a exkurzí: spolupracujeme například  s Jihočeským muzeem, Planetáriem, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

Vyučující

Články