Přijímací řízení

Milí uchazeči, vážení rodiče,

přípravné kurzy na PZ zajišťujeme dlouhá léta ve spolupráci se společností SCIO (www. scio.cz). Spolupráce se řadu let osvědčila a především v turbulentních covidových časech se vyplatila v podobě individualizace přístupu a umožnění konání kurzů v online prostředí. V případě přihlášení na prezenční kurz v Českých Budějovicích se tento kurz bude konat u nás ve škole (Scio - Přípravné kurzy). V rámci přípravy doporučujeme využít i možné termíny PZ nanečisto.

Milí žáci základních škol, vážení rodiče,

na základě vašich četných dotazů při Dnu otevřených dveří jsme iniciovali jednání ohledně přípravných kurzů od společnosti Scio, které by se konaly na Gymnáziu Česká.

Pokud se kurzy naplní, byly by zahájeny na naší škole 17. ledna 2022. Bližší informace naleznete na stránkách scio.cz ZDE.

Bude samozřejmě záležet i na aktuální epidemické situace, nelze vyloučit ani distanční formu nebo částečně prezenční a částečně distanční podobu kurzů. Podmínky organizace kurzů stanovuje společnost Scio v úzké spolupráci s KHS.

Na našem webu a fb vás budeme průběžně informovat.