Přijímací řízení

Přehled oborů vzdělání poskytovaných školou:

Všeobecné gymnázium: 

79-41-K/41, Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky, od 1.9.2009 výuka podle školního vzdělávacího programu

79-41-K/81, Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků, od 1. 9. 2007 výuka podle školního vzdělávacího programu

Do čtyřletého i osmiletého cyklu přijímáme 30 žáků.

Gymnázium se sportovní přípravou:

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou, studium denní, délka studia 4 roky, od 1.1. 2012

Předpokládaný počet žáků: 30

 

Další informace naleznete podle zájmu v záložce Studium/Přijímací řízení/Všeobecné gymnázium nebo Studium/Přijímací řízení/Sportovní gymnázium.